‏یه قانون توی سریال های ایران هست اونم اینه که سرباز پاسگاه همیشه باید ضریب هوشی زیر ۵۰ داشته باشه