‏پشت یه مردِ خیلی موفق طبیعتا باید 7.8 تا زن باشه ، یدونه که نمیشه