کی میدونه شاید تو زندگی قبلیمون یه ادم پولدار بودیم که معتقد بود پول خوشبختی نمیاره،و الان داریم تاوان اون گوهخوری رو میدیم