قیمتارو 300 درصد میبرید بالا بعد 5 درصد میارید پایین اونوقت میگید توروم مهار شده و مردم نگران نباشن؟

نمیگید عاشقتون میشیم!؟