جزوه گفتن معلم شیمی ما:

در یون ها هم در ترکیب با استیک اسید تبدیل می شود کربن دی اکسید که به صورت حباب اطراف در تخم‌مرغ مشاهده می شوند.

بیچاره حقش ضایع شده باید میرفت دبیر ادبیات میشد•~•
ماشالا اونقدر هم تند میگه آدم وقت نمیکنه جمله‌بندیشو درست کنه کلا نه خودش میفهمه چی میگه نه ما©-©
من که هروقت دفتر آزمایشگاهمو میبینم یاد این تمرین در دبستان میفتم:
کلمات زیر را مرتب کنید(^v^)