ناموسا مسئولان گرامی الان دارن چیکار میکنن (: 

الان فرق جمهوری اسلامی ایران با کره شمالی چیه (:

خب عوضیا بنزینو گرون کردین نتو چرا قطع کردین (:

رهبر جان شما چرا از سه کله پوک (سران سه قوه) حمایت کردی ((:

#بنزین # خاک تو سرتون (((: