استرس میتونه هر روز زندگی آدمو تباه کنه ولی مردن فقط یه روزو
-شرلوک هلمز
سریال شرلوک فصل چهارم قسمت 2