یه معلم شیمی هم داشتیم سال کنکور
مارو که دید انگیزه گرفت دوباره کنکور بده تا دندونپزشکی قبول شه

وسط بهمن ماه هم کلاسِ ما رو زمین گذاشت رفت درسشو بخونه :|