‏اون حساسیتی که رو حجم نتم دارم رو اگه رو درسام داشتم الان یه مهندس نابغه ی راننده تاکسی بودم