این شرکتایی که از آدم می‌پرسن ۵ سال آینده زندگیت رو چطور می‌بینی؟

خوبه بهشون بگی تو اصن می‌دونی ماه بعد شرکتت هنوز سرپاست یا نه.