این مگسا ک تو اتوبوس مسافرتیا گیر میوفتن و تو ی شهر دیگه پیاده میشن تکلیفشون چیه ؟چی به سر خونواده هاشون میاد؟


مسؤولین رسیدگی کنن
خیلی فکرمو درگیر کرده :/