بابام ۷۵ تا عکس واسه پروفایل تلگرامش داره، همش هم شعره؛ یعنی اگه یه نفر تصمیم بگیره کل ۷۵ تا عکس رو ببینه به آخریش که رسید حداقل ۵ تا دیوان شعر خونده.