برابری زن و مرد چیه دیگه
الان با این قیمت سکه من خودم یک هشتم خانمم هستم!