دختره پست گذاشته:

بچه ها معنی I dont know چی میشه


ی پسره براش نظر نوشته: نمیدونم

دختره تو جوابش نوشته: تو که نمیدونی غلط میکنی نظر میدی!!!!!


پسرای عزیز وقتی دخترا پست میذارن شما همون قلب بذاری کافیه /: