‏دختری که یهو بدون هیچ مقدمه ای میاد دایرکت باهات چت میکنه باباته که با اکانت فیک اومده