مورد داشتیم یارو زنگ زده بود رادیو آوا قسمت ترانه های درخواستی !
.
.
.
.
بعد از اینکه اهنگ مورد نظرش رو گفت ، آخرش گفت:

لطف کنید صداشم زیاد کنید
مجری 0-o
یارو ^-^