هنوز زلزله زدگان کرمانشاه توى چادر میخوابن بعد دولت رفته به روستاهاى سریلانکا برق رسانى کرده !