سال دیگه نوه خاشقچی به باباش میگه از بابا بزرگ برام بگو؛
میگه من چیزی یادم نیست ولی امشب ۲۰:۳۰ درباره‌ش صحبت میکنه