‏شعوری که استامینوفن واسه تسکین دردای آدم داره، خیلی از آدما ندارن..