حالا پسرا که اصلا تو سال یه بارم در کتاب رو باز نکردن که کنکور بخونن


من مشکلم اون دخترایی ان که صبح بیدار میشن و میگن: وااااای فقط 4 دور خوندم=////