نیسانی که بهت راه میده بری مطمعن باش نیت کرده از پشت بزنه بهت :|