وقتی یک نفر در فضای مجازی بلاکتون می‌کنه


مسلما نمی‌خواد تو دنیای واقعی ازش بپرسین چرا