پسرا وقتی با رفیقاشون میرن پیتزا بخورن اگه دستشویشون بگیره مجبورن برای حفظ تمامیت عرضی پیتزاشون تا سر حد ریدن تحمل کنند و گرنه شب گشنه میخوابن