مورد داشتیم یه گدا از یکی پول میخواد یارو میگه اول خواسته ی منو انجام بده بعدا
گدا میپرسه خواستت چیه؟
یارو میگه خواستم اینه که از من چیزی نخوای:)