یادش بخیر استاد سر کلاس می‌پرسید همه فهمیدن؟ کسی سوال نداره؟
من نفهمیده بودم ولی چون حتی نمیدونستم چیو نفهمیدم سوالم نمیتونستم بپرسم :)))