یعنی به شخصه ریدم تو نسلی که جوونیش تو این شرایط بگذره #خودمون