یه سلامی هم کنیم به اونی که تا یه دانش‌آموز میبینه میگه چه حالی داری مدرسه ها یه ماه دیگه شروع میشه...سلام هیتلر سلام مغول
بترس از آه محصل ها(TѳT)