یه ضرب المثل قدیمی اینستاگرامی میگه هر ایرانی سه تا اکانت اینستاگرام داره
۱. اکانت اینستاگرام برای مردم
۲. اکانت اینستاگرام برای دوست و فامیل
۳. اکانت اینستاگرامی که هیچکس از وجودش خبر نداره و کاربر اکثر وقتش رو صرف اون میکنه