بیاین هممون اعتراف کنیم یه عده ادم تو زندگی هممون هستن که وقتی نیستن دلمون میخواد بیان پیشمون.


وقتیم میان دلمون میخواد زودتر برن!:/
کفاصتا اصن ثبات شخصیت ندارن:/

من کلا مشکل دارم میدونم^^
ولی قبول کن باهام موافقی:|