آشغال داریم؟ ((:

مورد داشتیم ماشین جمع آوری زباله میاد دم خونه به دختره میگه آشغال دارین؟

دختره داد میزنه:مامان آشغال داریم؟

مامانش میگه آره داریم


دختره هم میگه آره داریم فعلاً نمیخوایم!
.
.

نخندیــن گناه داره ???? ????????????????

۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۰:۵۰ ۰ نظر دوست داشتم ۰

من که مردم از خنده ((:

مورد داشتیم سر امتحان شهری با افسر ، خانومه رفته پشت فرمون نشسته افسر بهش گفته خانوم روشن کن برو عقب خانومه روشن کرده رفته صندلی عقب نشسته ، از اون روز دیگه کسی افسرو ندیده میگن رفته بادکنک میفروشه هروقتم ماشین میبینه جیغ میکشه

۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر دوست داشتم ۰

صف نان وایی

توی صف نانوایی وایسادم مرده میگه : ببخشید اینجا صف نانوایی. می گم : پ ن پ دیوار دفاعی گرفتیم نانوا می خواد ضربه ایستگاهی بزنه.

۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۴ ۰ نظر دوست داشتم ۱

عصای موسی ((:

رفتم داروخانه عصا بگیرم . مرده میگه: عصا واسه راه رفتن می خوای . میگم: پ ن پ حضرت موسی آموزش تبدیل عصا به اژدها گذاشته می خوام برم کلاس

منو از داروخانه پرت کرد بیرون بیشعور

۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۲ ۰ نظر دوست داشتم ۱

دل درد ((:

به داداشم گفتم دلم درد میکنه چیکا کنم؟!!
گفت برو تو دستشویی دست بنداز ته گلوت...
گفتم واسه چی؟واسه اینکه بالا بیارم؟؟
.
.
گفت پ ن پ واسه اینکه ب*ر*ی*ن*ی
یعنی نابود شدما:||

۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۱ ۰ نظر دوست داشتم ۱

آزمایشگاه ((:

امروز رفتم آزمایشگاه واسه ازمایش خون پسر 5 ساله ام،تو بغلم گرفتمش که ازش خون بگیرن،خانمه گفت بگیرش،گفتم دسشو ،گفت :په نه په ...استغفر الله ! ملت اعصاب ندارن،ادم می ترسه
۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۰ ۰ نظر دوست داشتم ۱

خواستگار برا دختر ((:

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻔﺖ:
ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺳﮓ ﺩﺍﺷﺘﻦ ،
ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻭﺍﻕ ﻭﺍﻕ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻣﻨﻢ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ
.
.
.
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺳﺮﺍﻍ ﺳﮕﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ..... ﻭﺍﺳﻪ
ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﺳﮕﺶ !
.
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ
ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻣﯿﺎﺩ...

۲۶ آبان ۹۷ ، ۲۰:۳۷ ۱ نظر دوست داشتم ۰

وقتی از درس خوندن نا امید میشم ((:

من اونجا از درس خوندن ناامید شدم که
کتاب قطور زیست شناسی گاج رو با کلی تلاش باز کردم دیدم اولش نوشته

هیچوقت از روی اندازه کتاب نخرید

۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۶:۰۴ ۱ نظر دوست داشتم ۰

زندگی کردن ((:

زندگی مثل فکر کردن تو توالت میمونه!فکرهای قشنگی تو سرت داری
اما درواقع داری میرینی :|

۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۶:۰۳ ۰ نظر دوست داشتم ۰

ماشین دربست گرفتم ((:

دیشب ماشین دربست گرفتم برم خونه وقتى پیاده شدم گفتم مرسى که به جاى شماره بهم امنیت دادى!

ولى نمیدونم چرا مرتیکه وحشى با قفل فرمون
زدتوپام گفت کرایت میشه 30 تومن
عاغا مگه دخترا همینو نمیگن بعد بدون
کرایه دادن پیاده میشن؟!

۲۶ آبان ۹۷ ، ۱۶:۰۱ ۰ نظر دوست داشتم ۰